SOSIAL KOMPETANSE

UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE Handler om å tilegne seg sosiale ferdigheter for å kunne mestre samspill med andre. Utvikling av sosial kompetanse skjer i lek, samspill med andre barn og voksne, i rutinesituasjoner og i voksenstyrte aktiviteter. De lærer også gjennom og observere hvordan de voksne forholder seg til hverandre, foreldre og andre barn. Derfor er det ubeskrivelig viktig å skape et positivt klima i gruppen der samarbeid, empati og anerkjennelse preger samspillet.