HISTORIKK

Frydenborg barnehage startet opp i 1995

Høsten 1994 overtok Pernille og Stine gamle opplysningssentralen i Risør. Og jobben med å gjøre dette i stand til barnehage var i gang. Februar 1995 åpnet vi dørene i barnehagen vår. Vi er fremdeles barnehagen og er utdannet barnehagelærere med en god del videreutdanning inne ledelse og barnehagedrift. 

Barnehagen drifter i dag 3 avdelinger - hvor en avdeling er for barn under 3 år og to avdelinger for barn 3 år. 

Vi har siden 2000 satset på barn, natur og bevegelse og vi har to leirområder som vi går til store deler av uken.