NATURUNGENE

Naturbarnas faste utebase er Gahrsjordet, et nydelig sted med mange muligheter for fysisk utfoldelse, ulik aktivitet og lek gjennom hele året. Vi oppholder oss mye på dette området, og de fire fengende årstidene gjør ingen dager like, noe som gjør det ekstra spennende for både barn og voksne. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.

Vi har kort vei fra utebasen vår til strand og sjø. Vi legger vekt på at barna skal bli like fortrolig med å oppholde seg ved vannet som i skogsterreng. Regelmessige turer til svømmehallen på Kjempesteinsmyra er med på å skape stor badeglede og trygge barn i vannet. Båtturer rundt i skjærgården vår er en av mange spennende aktiviteter for naturbarna.

Vi opplever sjeldent at naturbarna ikke pakker sekkene sine og drar til Gahrsjordet eller på andre planlagte utflukter. Barna blir raskt fortrolig med at vi går til fots når vi ferdes rundt på oppdagelsesturer og andre aktiviteter

 

 

 

Den daglige gåturen til utebasen vår er med på å bygge opp barnas fysiske form, det er en glad gjeng som drar av sted hver morgen. Driftsformen vår gir oss gode muligheter til å være fleksible og improviserende. Vi verdsetter friheten til å finne på ting underveis, i tett dialog med barna, svært høyt.

En dag i uka drar vi også på en lengre utfart. Det er moro å oppdage nye, spennende aktivitetstilbud i nær- og lokalmiljøet vårt.

Personalet på naturavdelingen har gjennom mange år fått verdifulle erfaringer på hvordan et aktivt friluftsliv og felles opplevelser gir et unikt fundament for samhold og fellesskap i gruppa vår. Å sitte sammen rundt et sprakende leirbål skaper en helt spesiell stemning, og en slik samlingsplass egner seg svært godt for gode og viktige samtaler. Naturbarna får delta aktivt i utvikling av de normene og reglene som skal gjelde hos oss. Det er viktig å ha en felles forståelse for hva en god venn er, kjenne gleden ved å vise andre barn og voksne omsorg i tillegg til gleden ved selv å ha gode venner i barnehagen.

Deltagelse i hverdagslige aktiviteter og enkelt vedlikehold på Gahrsjordet har også sin naturlige plass i innholdet vårt. Praktisk arbeid med ulike redskaper og verktøy får alle barna med seg i løpet av året. Fuglekassene på området vårt har vi snekret selv, og det er like spennende hver vår å følge med på et yrende fugleliv.

En stor dugnadsånd har rådd på Gahrsjordet og området er i dag flott opparbeidet.

Det store jordet vårt egner seg godt til mye fysisk utfoldelse, men er også en fabelaktig leirplass for den årlige teltovernattingen vår.

Hilsen Naturgjengen.