SPRÅK OG SPRÅKSTIMULERING

SPRÅK OG SPRÅKSTIMULERING Barn erobrer omverdenen gjennom språk. Språket og læring hører uløselig sammen. Samt identitetsutvikling. Språk er kommunikasjon, og individuell vekst og det sosiale liv bygger på språkevne.

Barn stimuleres til språkutvikling i alle styrte og ikke styrte aktiviteter i barnehagen. De lærer språket i samhandling med menneskene rundt seg. Under måltider, i samlingsstund, under en maleaktivitet, ved bleieskift, i garderoben osv. 

Vi i Frydenborg Barnehage er opptatt av av vi voksne bruker språket flittig i enhver situasjon slik at vi nærmest bader barna i språket vårt. Vi samtaler med barna under måltidene, vi benevner ting og hva vi holder på med. Slik at barn får en god språkstimulering.