SMÅBARNSAVDELINGEN

Småbarnsavdeling med totalt tolv barn i alderen 0 – 3 år. For oss er det viktigste å kunne gi barna omsorg, trygghet og nærhet. Vi har en fast dagsrytme og faste hverdagsrutiner og dette er med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna.

Mye av leken i barnehagen er frilek. Lekene er i barnas høyde slik at de selv kan velge hva de har lyst til å leke med. Dette er også med på å gi barna medvirkning på dagen sin i barnehagen. Vi bruker temaarbeid som arbeidsmetode for dette gir oss mulighet til å fordype oss i et emne, noe som igjen gir rom for gjentakelse og gjenkjennelse, noe som er svært viktig for de minste barna.

Vi er ute hver dag. Dette gjør vi fordi barna fysisk har godt av å få frisk luft, og for å kunne sanse andre ting enn det som er inne. Barna anskaffer seg mange erfaringer gjennom leker og utfordringer ute, som de ikke kan få inne, slik som sand, vann, snø, aking osv.

Vi tar tilvenningen med å være ute gradvis. For mange holder det bare å være ute et par minutter om gangen, spesielt da man skal bli vant med å gå med regntøy og vinterdresser. Vi ønsker at barna skal få positive opplevelser ved å være ute, ikke at vi skal være ute for enhver pris. I tilegg sover alle barna ute hele året.

Småbarnsavdelingen blir delt inn i to mindre grupper største delen av dagen. Ekorn og Rev. Gruppene er faste barn og faste voksne hver dag. Aktivitenen som blir planlagt på gruppene er tilpasset barnas alder og modning.