HAREUNGENE

Hareungene er en avdeling for barn over 3 år. Den har 1 pedagogisk leder og en fagarbeider i 100 % og en fagarbeider i 30%. Noe som gir oss muligheten til å dele avdelingen i mindre grupper.

Hareungene har en helt fantastisk leirplass rett i nærheten av barnehagen - Blåfjell. Her er det satt opp en egen "grillhytte", bålrigg og klatrebaner. Med utrolig god hjelp fra foreldre og personalet på dugnad. Helt fantastisk hva man kan få til med engasjerte foreldre og ansatte. Vi har fått satt opp en koselig hytte, laget en provisorisk utedo og hinderløype. Vi har bålrigg på utsiden av hytta hvor vi tilbereder måltider.

På blåfjell lager de middag hver fredag. Og her er det ikke snakk om å bare grille pøler altså. Det er de mest utroligste rettene de tryller frem på bålriggen der oppe. Og ungene spiser med stor appetitt.

Vi bruker ofte naturen som utgangspunkt i temaarbeidene våre. Og er opptatt av tilvenning til lek ute gjennom hele året. Vi har muligheten til å tilpasse dette til barnegruppen da vi har leirplassen vår nærme barnehagen. Men er ute av barnehagen 3 dager i uken. Og har utvidet kjærtiden vår sånn at vi har mulighet til å ha litt lengre dager borte fra barnehagen.

Vi drar på andre steder enn Blåfjell også. Og vi bor i en sørlandspærle og tar en båttur til "Lille Danmark" hver sommer.