VELKOMMEN

Vi er en barnehagen som har fokus på barn, natur og bevegelse. Vi gir barna gode opplevelser i alle slags vær. Og har et ønske om at barn skal ha en positiv opplevelse av å være ute. Både i barnehagen og i nærmiljøet og naturen rundt oss .