BARN, NATUR OG BEVEGELSE

Fysisk aktivitet fremmer sosial læring. Vi har stor tro på forskning som viser at det er nær sammenheng mellom barns fysiske aktivitet og utvikling på andre områder som språk, matematisk forståelse osv. Forskning hevder også at den innsamling av bevegelseserfaringer vi får i barneårene blir avgjørende for vår motoriske standard resten av livet.