Betalingssatser som er gjeldende fra 01.08.19

Nye betalingssatser