Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid 2019/2020